Песна за Апанаса од Едуард Баргицки во македонски препев на Шопов и Јаневски

work in progress

Скопје : Кочо Рацин, 1951. 58 стр.