Ацо Шопов: Долго доаѓање на огнот: Песните живот (Избор), Скопје, Либер-М, 1993

Aco Šopov : Ciel de silence, 1990. Édité par Svetlana Šopova.

work in progress

Приредувач Светлана Шопова