Ацо Шопов: Небо на тишината, Скопје, Култура, 1990

Приредувач Веле Смилевски.

Содржина

Поетот и љубовта

Знам, ти сега сама замислена минеш
Ако сведнам понекогаш глава
Возот јури
За мечта што нема да загине
Копнежот на девојката
Ќе те сретнам после многу лета
Мечтање крај брегот на езерото
Поетот и љубовта

Небо на тишината

Љубов
Ако ти недостасува светлина
Чудно прашање
Од кај таква жестина во твојот глас
Да знам
Допри се полека до моето рамо
Раката негова
Завист
Кажи ми небо
Сосем налик на сите брегови

Молитви на моето тело

Молитва за еден обичен но уште непронајден збор
Втора молитва на моето тело
Трета молитва на моето тело
Четврта молитва на моето тело
Петта молитва на моето тело
Шеста молитва на моето тело
Седма молитва на моето тело
Осма молитва на моето тело или кој ќе ја смисли таа љубов
Деветта молитва на моето тело
Десетта молитва на моето тело
Последна молитва на моето тело

Небиднина

Небиднина

Песна на црната жена

Во сонот на црната жена
Жена во ивернажот
Песна на сињарката
запеј ја твојата песна небесна
заиграј го танецот на мртвите
там-тамот ти е во крвта
Молитва за сињарката – моја наречница