This post is also available in: French Spanish Russian English

Гледач во пепелта (Reading the ashes), Антологија на современата македонска поезија, приредиле Milne Holton и Graham W. Reid, University of Pittsburgh Press, 1977.

Првиот дел од Антологијата е посветен на тројцата поети кои постигнаа голем ноторитет уште во првите годините на слободата, по Втората светска војна. Блаже Конески, рефлексивен поет и ерудит, ја црпи инспирацијата од сопствените искуства, во сопствената култура и во поезијата на другите словенски народи. Славко Јаневски е можеби најплодниот писател во Македонија, чија едноставна, осамена, иронична фантазија внесува живост во неговите песни. И на крај, Ацо Шопов, чијашто сложена, длабока и интимна поезијата е можеби од трите најбогатата и највлијателната врз следните генерации.

Извадок од воведот во Антологијата

Песни од Ацо Шопов вклучени во Антологијата