This post is also available in: Czech

Aco Šopov: Hvēzda v dlani (Sвезда на дланката)

во Zelený host, Z nové makedonské poezie, Mladá fronta, Praha, 1969
Превод Панде Колевски во соработка со Антонин Брусек

Книгата преставува четири македонски поети, меѓу кои Ацо Шопов, со избор од осумнаесет песни, под наслов „Sвезда на дланката”.

Содржината на книгата е достапна на чешката верзија на оваа страница.