This post is also available in: Macedonian

Песме = Песни. Избор и предговор Георги Старделов; превод и препјев Сретен Перовић, Београд: Народна књига, 1974. 277 стр.Песни = Песме, Белград, Народна књига, 1976

Двојезични избор поезије Аце Шопова, у издању Београдске Народне књиге. Избор и поговор Георги Старделов. Превео Сретен Перовић, 1976., 277 стр.

work in progress