Поводи, Литературен збор, 1983-3

Во овој број, македонското списание Литературен збор му ја посветува рубриката „Поводи” на Ацо Шопов, една година по неговата смрт.