Ацо Шопов: Јус-универзум ракописи (PDF)

Posted by | февруари 05, 2021 | | No Comments

This post is also available in: French Spanish German Russian English Serbian Slovenian Croatian Bosnian Albanian Bulgarian Latvian Polish Czech Hungarian Italian

Ацо Шопов: Јус-универзум ракописи (PDF)

Оригиналните автографи од збирката Јус-универзум се наоѓаат во Фондот Ацо Шопов, во Архивата на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ): АШ К1 АЕ31. Јус-универзум, 1968, автографи и машинописи 74 листови. Во овој PDF се содржани само автографите. За некои песни постојат повеќе автографи.за четири песни постојат замо машинописи: „Јус-критичар”, „Јус-догматичар”, „Јус-солидаризерство” и „Јус-дискутанти”.