Ацо Шопов: Ветрот носи убаво време (Le vent apporte le beau temps), Скопје, Кочо Рацин, 1957

Ветрот носи убаво времеТреба да бидеме подобри,Ацо Шопов. Ветрот носи убаво време, 1957