Галеријата на Лирскиот дом на Ацо Шопов (1923-1982) содржи уметнички портрети на поетот, реализирани од страна на македонски уметници, меѓу кои Лазар Личеноски, Димитар Кондовски, Васил Василев, Боро Митриќески и Василије Поповиќ – Цицо. Погледнете ги во слајдерот.

Во Галеријата на Лирскиот дом е изложен и избор од уметнички дела инспирирани од поезијата на Ацо Шопов.

slide
Портрет на Ацо Шопов од Лазар Личеновски (1953)
slide
Каркатура на Ацо Шопов од Василие Поповиќ-Цицо (1955)
slide
Групната карикатура на Друштвото на писателите на Македонија од Василие Поповиќ-Цицо (1957)
slide
Детаљ од групната карикатура на Друштвото на писателите на Македонија од Василие Поповиќ-Цицо (1957)
slide
Каркатура на Ацо Шопов од Василие Поповиќ-Цицо (1957)
slide
Карикатура на Ацо Шопов по неговото враќање од Сенегал, од Ерминов (1976)
slide
Портрет на Ацо Шопов од Димитар Кондовски (1976)
slide
Портрет на Ацо Шопов од Танас Луловски
slide
Биста на Ацо Шопов од Васил Василев, во Училиштето "Ацо Шопов" во Скопје
slide
Портрет на Ацо Шопов од Вана Урошевиќ (2002)
slide
Биста на Ацо Шопов од Боро Митриќески, на алеата на поетите, во Струга (2003)
slide
Споменик на Ацо Шопов на Мостот на уметноста во Скопје (2013)
Prev
Next