bibliotheque

Се наоѓате во Библиотеката на Лирскиот дом на Ацо Шопов (1923-1982).

Во неа ќе најдете комплетна библиографија на авторот, како и подедални иформации за избор од неговите книги и од делата што му се посветени.

Избор од неговото творештво и од огледите и толкувањата на теговото творештво е достапен во Читалницата на Лирскиот дом.