Колекција од 12 бајки во македонски превод на Ацо Шопов. Формат: минијатура. Издавачи: Народна Просвјета, Сараево и Печатарски завод Огњен Прица, Загреб.

Колекција од 12 бајки во македонски превод на Ацо Шопов. Формат: минијатура. Издавач: Народна Просвјета, Сараево. Печатено во Печатарски завод Огњен Прица, Загреб.
Објавена веројатно околу 1950 год.