Творештвото на Ацо Шопов : симпозиум по повод 70-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов.- Скопје : Филолошки факултет – Институт за македонска литература, 1993.- 188 стр.