Во 1993 год., по повод одбележувањето на седумдесетгодишнината од раѓањето на Ацо Шопов, неговата сопруга Светлана го објавува, во Либер-М, овој избор од поезијата под наслов Долго доаѓање на огнот: Песните живот, со нејзин предговор.