Корица на првиот од петте тома на Одбраните дела на Ацо Шопов, објавени во 1976 год. Првите два тома содржат опширен избор од неговата поезија а другите три, препеви на неговата поезија на странски јазици и дела на странски автори во препев на Шопов.