Прво издание на Гледач во пепелта, 1970 год. Повеќе за книгата.