60 сонети / Вилијам Шекспир. Препев: Ацо Шопов. Скопје: Македонска книга, 1968. 64 стр.