Избор на руски јазик. Приредил: А. Д. Романенко. Издавач: Прогресс, 1964.