Сид од Корнеј, во македонски препев на Ацо Шопов. Прво издание: 1958. Повторни изданија: 1969, 1970, 2001 и 2016.

Сид од Корнеј, во македонски препев на Ацо Шопов. Прво издание: 1958. Повторни изданија: 1969, 1970, 2001 и 2016.