Zlij se s tišino (Слеј се со тишината) од Ацо Шопов ет првата книга од македонски автор објавена во словенија, во 1957 год., во Državna Založba Slovenije. Препев: Иван Минати. Поговор: Фран Петре.