Се наоѓате во отсекот на Библиотеката на Лирскиот дом на Ацо Шопов (1923 – 1982) посветен на неговите препеви на странски класици. Во неа можете подетално да се запознаете со избор на кнги што тој ги превел на македонски јазик.

Комплетната библиографија на Ацо Шопов е достапна тука.

Избор од неговото творештво е достапен во Читалницата на Лирскиот дом.

Преводи од странски јазици:

 • Колекција од 12 бајки.  Издавачи: Народна Просвјета, Сараево, и Печатарски завод Огњен Прица, Загреб. Формат: минијатура. Вили, Пепелашка, Златокосата, Сината птица, Убавица во магепсана шума, Русобрадиот, Рике со перче, Палче, Црвенкапа, Мачор в чизми, Убавица и ѕвер, Магарешка кожа.

 • Цицибан / Отон Жупанчич. Скопје : Кочо Рацин, 1951. 48 стр. (Повторни изданија: 1954, 1956, 1959, 1965, 1967, 1972, 1973, 1974, 1975, различни издавачи).
 • Песна за Апанаса / Едуард Баргицки. Скопје : Кочо Рацин, 1951. 58 стр. (со Славко Јаневски).
 • Басни / Иван Крилов. Скопје: Кочо Рацин, 1953. 33 стр. (Повторни изданија: 1956 и 1963).
 • Песни / Јован Јовановиќ-Змај. Скопје : Кочо Рацин, 1954 (Повторни изданија: 1959 и 1967).
 • Телеграфски басни / Густав Крклец. Скопје, 1954
 • Сирано де Бержерак / Едмон Ростан. Скопје: Кочо Рацин, 1957. 393 стр.
 • Песни / Никола Јонков Вапцаров (со други преведувачи). Скопје: Кочо Рацин, 1958. 116 стр. (Второ издание во 1967, Македонска книга и Детска радост).
 • Сид / Пјер Корнеј. Скопје: Кочо Рацин, 1958. 131 стр. (Повторни изданија: 1969, 1970, 2001, 2016).
 • Песна на чучулигата / Григор Витез. Скопје: Култура, 1959. 51 стр.
 • Хамлет принцот дански / Вилијам Шекспир. Скопје: Кочо Рацин, 1960. 210 стр. (Повторни изданија : 1966, 1971, 1981, 2002 различни издавачи).
 • Избор / Мирослав Крлежа. Скопје: Кочо Рацин, 1963, 237 стр. (со Тодор Димитровски).
 • Ромео и Џулиета. Хамлет. Отело / Вилијам Шекспир. Скопје: Кочо Рацин, 1964. 130 стр. (со Блаже Конески).
 • Избор / Јован Јовановиќ-Змај. Скопје: Кочо Рацин, 1965. 122 стр.
 • Морето и боите / Григор Витез. Скопје: Кочо Рацин, 1965. 27 стр. (со Глигор Поповски и Васил Куноски).
 • Поезија / Изет Сарајлиќ. Скопје: Кочо Рацин, 1965. 56 стр.
 • Вечер над градот / Драгутин Тадијанивиќ. Љубљана, Државна заложба; Скопје, Македонска книга; Белград, Просвета; Загреб, Младост, 1966. 128 стр.
 • 60 сонети / Вилијам Шекспир. Скопје: Македонска книга, 1968. 64 стр.
 • Поезија / Леополд Седар Сенгор. Скопје: Нова Македонија, 1975. 250 стр. (со Влада Урошевиќ и Георги Сталев). Ново издание. 2016, Арс Ламина, Скопје.
 • Одбрани дела, Скопје: Мисла 1976 (кн. 3, 4 и 5).
 • Шопов во светот, Шопов од светот / Избор и предговор Милош Линдро. Скопје: Македонска книга, 1994 (Избор; кн. 2).