Ацо Шопов: Песните живот, 1993.

Се наоѓате во одајата на Лирскиот дом на Ацо Шопов (1923 – 1982) којашто ги содржи неговите книги.

Во неа можете подетално да се запознаете со избор од неговите збирки и избори на македонски и на други јазици, како и на книги што тој ги превел на македонски.

Избор од изданијата посветени на неговото творештво се наоѓа тука.

Комплетната библиографија на Ацо Шопов е достапна тука.

Избор од неговото творештво е достапен во Читалницата на Лирскиот дом.