Ацо Шопов: Јус-универзум, Скопје, Мисла, 1968

Ацо Шопов, Јус-универзум, 1968 Единствена збирка сатирична поезија