Во ова поетско катче во Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов (1923-1982) се наоѓа избор од неговите песни, најчесто пропратени со оригиналниот ракопис или со аудио-визуелен материјал.