Раѓање на зборот

Глужд на глужд.
Камен врз камен.
Камена шума
изѕемнина.

Глужд на глужд.
Камен врз камен,
од камен и ние обата.
Чади ноќта.
Зборот се двои од темнината.
Модар јаглен му гори во утробата.
О ти што постоиш зашто не постоиш
небото го лулаш,
земјата ја вртиш.

О ти што постоиш зашто не постоиш
небото го лулаш,
земјата ја вртиш.
О ти што постоиш зашто не постоиш
земјата јачи под камени плочници.
Иде замелушен од своите смрти
зборот што ги руши сите слепоочници.

Глужд на глужд.
Камен врз камен.
Својот гроб со прокуда го копам.
Отвори ме
проклетио,
ти тврдино камена,
да изгорам во јагленот на зборот,
да се стопам.

Ацо Шопов, Небиднина, 1963
Песната првпат е објавена во Современост, 1963, XIII, 4.

Manuscrit - Radjanje na zborot

©Ацо Шопов – Поезија

interpretations

Ката Ќулавкова:
Толкување на песната “Раѓање на зборот”.