Во овој отсек на Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов (1923-1982) можете да прочитате избор од написи посветени на неговото творештво и на неговата личност.