ilija-penusliski_grad

Илија Пенушлиски: слика инспирирана од песната “Раѓање на зборот” од Ацо Шопов

Во оваа просторија на Галеријата на Лирскиот дом на Ацо Шопов (1923-1982) се изложени уметнички дела инспирирани од творештвото на Шопов. Достапни се преку менито Инспирации.

За да ги видите портретите на поетот реализирани од страна на македонски уметници влезете во салата Портрети.