Во Македонија и надвор од неа редовно се одржуваат културни манифестации во чест на Ацо Шопов. Во оваа просторија на неговиот Лирски дом е прикажана селекција на информации и фотографии од тие моменти на дружење со неговата поезија кои го одржуваат жив споменот за него.
Манифестациите се класирани по датуми во менито Настани. Кликнете на датумите за да добиете поподробни информации.

slide
Париз, 1978. Промоција на првата книга од Ацо Шопов на француски јазик, "En chasse de ma voix", во југословенскиот културен центар
slide
Михаил Ренџов во Домот на културата Ацо Шопов во Штип, 1993
slide
30 јуни 1994, УНЕСКО (Париз). Промоција на втората книга од Ацо Шопов, "Anthologie personnelle"
slide
Скопје, 2003. Промоција на книгата "По-трагите на Ацо Шопов" (Сигмапрес) во Националната галерија во Скопје
slide
Париз, 18 јуни 2002. Чествување на Ацо Шопов во галеријата "Le Lys" со учество на Клодин Елфт, Едуар Моник, Јасмина Шопова и Сабин Весписер (од лево кон десно).
slide
Скопје, 2003, Јордан Попјорданов се обраќа на меѓународниот колоквиум посветен на Шопов во МАНУ
slide
Струга, август 2003. Откривање на бистата на Ацо Шопов од Борис Митриќески, во Алеата на поетите во Струга.
slide
Скопје, 21 март 2006. Прослава на Годината Сенгор во НУБ Свети Климент Охридски.
slide
Скопје, 23 октомври 2006. Промоција на книгата "Сенгор – Шопов: Паралели" (Сигмапрес) au Музеј на град Скопје.
slide
Скопје, мај 2012. Промоција на книгите "Црно сонце" (на француски, германски и шпански) од Ацо Шопов, во МАНУ.
slide
Скопје, 7 октомври 2014. Промоција на фототипското издание на "Песни" (1944), во Друштвото на писателите на Македонија.
slide
Скопје, 8 октомври 2014. Промоција на Лирскиот дом на Ацо Шопов, мна Филолошкиот факултет во Скопје.
Prev
Next