Меѓународен симпозиум посветен на Сенгор

На 20 март 2006  (Светски ден на Франкофонијата), се орджа меѓународен симпозиум посветен на Леополд Седар Сенгор, во рамките на прославата на Годината Сенгор во Македонија. Симпозиумот го организираше Љубица Шутуркова, проректор за меѓународна соработка на универзитетот Свети Кирил и Методиј во Скопје.

Симпозиумот го отворија: Георги Мартиновски, рекрот, Илинка Митрева, министер за надворешни работи, Christian Valentin, директор на високиот совен та Франкофонијата и Јасмина Шопова, претседател на националниот комитет за одбележување на Годината Сенгор во Македонија.

Од странство учествуваа : Jean-Michel Djian, Xavier Garnier, Bernard Mouralis, Aloyse Ndiaye, Hamidou Sall. Од скопскиот универзитет  учествуваа: Kaта Ќулавкова, Лидија Капушевска, Владимир Мартиновски, Славица Србиновска, Луан Старовa, Лилјана Тодоровa, Влада Урошевиќ. Присуствуваа околу 60 студентим професори и јавни личности, меѓу кои и претседателот  Kиро Глигоров.

  • Општ преглед на Годината Сенгор во Македонија е достапен тука.
  • Главните моменти од настанот се резимирани во видеото Година Сенгор во Македонија.
  • Информации за настанот ќе најдете и на сајтот на Меѓународната организација на Франкофонијата (на француски).

Фотофрафиите можат да бидат преземени и објавени со задолжителен копирајт : © Ацо Шопов – Поезија