FLF-2014-Pesni

70 години  по Песни од Ацо Шопов
Скопје, 7 и 8 октомври 2014 година

70 годишнината на оваа прва книга објавена на македонски јазик во слободна Македонија (1944) се одбележа со две средби на кои присуствуваа над 250 лица, меѓу кои голем број студенти и ученици.

evenement_nouveau7 октомври: Промоција на Песни (во фототипско издание на Сигмапрес) во Друштвото на писателите на Македонија. За поподробни информации кликнете тука.

evenement_nouveau8 октомври: Промоција на  Лирскиот дом на Ацо Шопов (повеќејазичниот интернетски портал во којшто сега се наоѓaте), на Филолошкиот Факултет “Блаже Конески” во Скопје. За поподробни информации кликнете тука.

Преглед oд одгласите во медиумите за овие настани можете да најдете на Daily.mk или Time.mk