220px-robert_delaunay_rythme_c1932Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов е сместен избор од неговите литературни портрети