"Лист", графика од Зоран Јакимовски

“Лист”, графика од Зоран Јакимовски (подарок од авторот на Јасмина Шопова)

Лист

Се откина од гранката сам, полека и несетено
и остана во воздухот да лебдее така.
Мислејќи дека е жолта пеперуга, детено
пружи по него рака.

И не се измени ни со прелив мал
на есента божилото.
Само гранката задржа скриена жал,
жал за зеленилото.

Ацо Шопов, Слеј се со тишината, 1955