Се наоѓате во отсекот на Библиотеката на Лирскиот дом на Ацо Шопов (1923 – 1982) посветен на оригиналните збирки поезија.

Во него можете подетално да се запознаете со избор од неговите книги објавени во Македонија.

Комплетната библиографија на Ацо Шопов е достапна тука.

Избор од неговите песни, од кои дел се пропратени со аудиовизуелен материјал, е достапен во Поетското катче на Читалницата на Лирскиот дом.

Оригинални збирки