Второ издание на Гледач во пепелтам Скопје, “Везилка2011”, 2013. Повеќе за книгата.