Репертоарот на Видеотеката на Лирскиот дом на Ацо Шопов (1923-1982) содржи избор на македонски од повеќејазишниот аудиовизуелниот материјал достапен на каналот Ацо Шопов – Поезија на You Tube.

"Очи", во изведба на Шопов

“Очи”, во изведба на Шопов (МРТ)

“Бела тага на изворот” (МРТ)

"Ветрот носи убаво време"

“Ветрот носи убаво време”  (МРТ)

Croquis Aco Sopov - Tanas Lulevski

“Кога ти е најтешко” (МРТ)

"Долго доаѓање на огнот"

“Долго доаѓање на огнот” (МРТ)

“Молитва за еден обичен…” (МРТ)

"Жена во ивернажот"

“Жена во ивернажот” (МРТ)

"Дрво на ридот"

“Дрво на ридот” (МРТ)

Махмуд Хусеин говори за Ацо Шопов

Махмуд Хусеин, за Ацо Шопов (МРТ)

Сабин Весписер говори за Ацо Шопов

Сабин Весписер, за Шопов (МРТ)

Едуар Моник говори за Ацо Шопов

Едуар Моник, за Шопов (МРТ)

Ристо Лазаров: сеќавање за Ацо Шопов

Ристо Лазаров, за Шопов (МРТ)