Ацо Шопов: Ветрот носи убаво време, Скопје, Кочо Рацин, 1957

Ветрот носи убаво времеТреба да бидеме подобри,Ацо Шопов. Ветрот носи убаво време, 1957