Ацо Шопов: Ветрот носи убаво време (Ветер приносит погожие дни), Скопје, Кочо Рацин, 1957

Translation in progress Ветрот носи убаво времеТреба да бидеме подобри,Ацо Шопов. Ветрот носи убаво време, 1957