Oваа просторија на Лирскиот дом на Ацо Шопов (1923-1982) нуди преглед на неговите четири децении творечки живот проследен со слики. Краток преглед на неговиот живот можете да најдете во Витрината на неговиот Лирски дом.

Кликнете на портретите и откријте ги фото-галериите.

Фотографиите можат да бидат преземени и објавени со задолжителен копирајт: © Ацо Шопов – Поезија


Четириесети години

1-1
Педесети години

1-1
Шеесети години

1970
Седумдесети години