Ракопис на песната “Јус-прозаист” од Збирката Јус Универзум, 1968.