Ацо Шопов, во 1969 год., ги пречекува учесниците на Струшките вечери на поезијата (СВП), во својтсво на претседател на советот на фестивалот. Тоа е негов втор мандат. Тој бил избран за прв претседател на советот на СВП во 1961 год.