Титоград (Подгорица), 26.09.1964: Ацо Шопов, Чедомир и Зора Миндаровић, Предраг Палавестра и други членови на југословенскиот одбор за подигнување на мавзолејот на Његош, на Ловќен.