Ацо Шопов со сопругата Светлана и ќерката Јасмина, Скопје, 1962 год.